Όπως σας έχουμε πληροφορήσει, η νέα ταινία Hulk γυρίζεται αυτή την περίοδο. Έτσι, οι αετονύχηδες του διαδικτύου, ήταν αδύνατον να μην εξασφαλίσουν έστω μια φωτογραφία από τα γυρίσματα. Έτσι, ιδού τα πειστήρια περί ων ο λόγος...
Για περισσότερες πληροφορίες για την ταινία, μπορείτε να ανατρέξετε στα παρακάτω link.

+ Greekmarks.com